<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Leif M Smedvig Kunsten

Leif Middelthon Smedvig

 

Leif M Smedvig

Fargeglede
Olje på lerret
Tegning

 

MOTIV

Jærlandskapet
Sirdalsheiene
Ryfylke
Stavanger
Levende natur

 

Velkommen til  MiddelthonKunst !

paintingsGif

"For den som ønsker å ta til seg naturens inntrykk"!